SETIMED


Retseptsiz

Levocetirizine allergik reaktsiyalarning rivojlanishini oldini oladi va yengillashtiradi, antiekssudativ, qichishishga qarshi ta’sir ko’rsatadi; deyarli antixolinergik va antiserotonin ta’sir ko’rsatadi.