FILARMEKS


Retseptur

Filarmeks – mikroblar va yallig’lanishga qarshi oftalmologiyada mahalliy qo’llash uchun majmuavi preparat.