KALTSINORM


Retseptsiz

Kaltsinorm neyronlararo va nerv-mushak o’tkazuvchanligini, yurak avtomatizmini taqsimlaydi, ko’ndalang-targ’il va silliq mushaklarning qisqarishida ishtirok etadi.