VERABEZ


Retseptur

Verabez me’daning parietal hujayralarida tez to’planadi, u erda unga sulfenamid guruhi birlashishi natijasida faol moddaga aylanadi.